Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №441 комбінованого типу Харківської міської ради

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Педагогічна преса
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
--------

Звіт завідувача щодо роботи закладу за 2015-2016 н.р.

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 441 комбінованого типу   Харківської міської ради»

 завідувача Гречки А.М. про свою діяльність за підсумками 2015/2016    навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1986 року. Проект розрахований на 220 дітей. У 2015/2016 навчальному році групи були укомплектовані  за  віковими ознаками. Загальна кількість вихованців складає 300 дітей.

У дошкільному закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, із них:  шість груп – 12 годинним режимом роботи, шість груп – 9 годинним перебуванням дітей.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося на підставі направлень, виданих відповідно до електронної реєстрації, заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. 

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 441  протягом року   працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 1 вересня 2015 і закінчено  31 травня 2016 року. З 1 червня до 31 серпня  у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей, через використання комплексу за гартувальних процедур за допомогою водних та повітряних  факторів. 

ІІ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до  плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи на  рік  схвалено педагогічною радою закладу та затверджено і погоджено з районним відділом освіти.

Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

На виконання Закону України “ Про дошкільну освіту ”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ). Протягом  навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону. На підставі  оброблених даних результатів обстеження було складено реєстр дітей, що мешкають у мікрорайоні від  народження до шестирічного віку. У 2015/2016 навчальному році 100% дітей п’ятирічного віку були охоплені дошкільною освітою, з них 81% дітей відвідують дошкільний навчальний заклад № 441, решта  відвідують інші комунальні дошкільні навчальні заклади та приватні заклади освіти. Протягом звітного року значно збільшився відсоток   охоплення дітей  раннього віку дошкільною освітою – 40% - відвідують  дошкільний навчальний заклад № 441, 25 % - інші дошкільні заклади. Педагогічні працівники під час обстеження  мікрорайону відвідали  сім’ї дошкільників, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.

 З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, 29 квітня  було проведено День відкритих дверей. Батьки  були залучені до екскурсії по  приміщенням та холам дитячого садка, переглянули розвагу в музичній залі, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних  робіт. Були представлені мультимедійні презентації завідувача  дошкільного навчального закладу № 441 Гречки А.М. «Основні принципи роботи дошкільного навчального закладу», практичного психолога Жукової Л.В. «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу», вихователя вищої категорії Бондаренко Н.В. «Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі»,з доповіддю виступила сестра медична старша Мельничук Л.М. З батьками вихованців дітей старшого  дошкільного віку була проведена роз’яснювальна робота, роздані пам’ятки та консультативний матеріал з питань розвитку та навчання дошкільників.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Планом роботи на  2015/2016 навчальний рік регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Програми навчання та виховання дітей від 2 до 6 (7) років «Дитина».

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, атрибутами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “ Дошкільне виховання ”,  “ Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входить журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, “Практичний психолог”.

 Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ХАНО.

Упродовж 2015/2016 навчального року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології  - ТРВЗ, «Театр фізичного виховання» М.М. Єфіменко,  проектний метод роботи з дошкільниками.

ІІІ. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

-  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-  дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Матеріальна база закладу освіти складається з музичної зали,    методичного  кабінету,  медичного кабінету, ізолятору,  приміщення харчоблоку та пральні,  дванадцяти групових приміщень,  овочесховища та господарських споруд.

На  ділянках дошкільного закладу є групові майданчики, загальний фізкультурний майданчик,   квітники, город, господарський майданчик.

Але поряд з цим залишилися проблеми: потребує капітального ремонту, медичний кабінет, потребує оновлення обладнання спортивного майданчика, заміна твердого покриття на господарчій ділянці дошкільного закладу, заміна підлоги та плит у павільйонах на ігрових майданчиках, заміна вікон на металопластикові.

ІV. ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ.

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

До вирішення  даної проблеми   адміністрація дошкільного закладу залучала членів ради дошкільного закладу. Рада закладу приймала рішення про залучення батьків до участі у створенні умов функціонування дитячого садка та зміцнення матеріально-технічної бази. Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

- щомісячна оплата тривожної кнопки

- заправка та обслуговування принтера

- ремонт теплової рамки

- вивіз негабаритного сміття

-  куплені і оновлені іграшки по групах

- придбання стендів в українські куточки

- ремонт партомийки у гупі №1

-  придбання принтера Самсунг

- підписка фахової преси та методичної літератури на 2016 рік

- придбання миючих засобів

- капітальний ремонт харчоблоку (заміна вікон, плитки)

- канцтовари

- заміна посуду

- придбання інвентарю для уборки території ( лопати, граблі)

- матіали для забезпечення роботи принтера

- прикрашання музичної зали та коридору до свят

- ремонт компьютера

- придбана електро газонокасарка

- придбано фарбу для майданчиків

- повірка вогнегасників

- підготовка теплової рамки до опалювалювального сезону

- технічна перевірка з комплексних електровимірів

- ремонт старої газонокосарки

- придбання ламп в коридори та інші приміщення дошкільного закладу

- капітальний ремонт вбиральні групи №5

- придбання шаф для рушників в групу № 9

- придбання декорів на центральний вхід дитячого садку

Протягом навчального року батьками вихованців подаровано дитячому садку та оприбутковано постійно діючою комісією дошкільного навчального закладу матеріальні цінності на суму: 192865,00 гривень.

Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах, та на сайті дошкільного закладу у розділі «Благодійні внески

V. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАННИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ

Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано, згідно зі штатним розписом. У закладі працює практичний психолог, 2 керівника музичних, медичне обслуговування здійснює сестра медична старша. Двічі на тиждень у дошкільному закладі працює лікар – педіатр.

Згідно штатного розпису у дошкільному закладі  працює 49 працівників: з них 21 педагог, 28 осіб обслуговуючого персоналу.

Педагогічний склад:

Навчально-виховний процес у закладі забезпечують 21 педагог:

Повну вищу освіту мають –   14 педагогів;

Середню спеціальну – 7 педагогів.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

спеціаліст вищої категорії та мають звання «Вихователь-методист» – 5 педагогів;

спеціаліст І категорії – 1 педагог;

спеціаліст ІІ категорії – 2 педагога;

спеціаліст 9 розряду – 13 педагогів.

Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

ІV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Згідно зі ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності дітей;

- навчально-виховна робота з дітьми з питань охорони життя та здоров’я дітей.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожежі, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по дошкільному навчальному закладу. У 2015/2016 навчальному році були  проведені сезонні „Тижні безпеки” за темами.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.  Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам, вилучається для ремонту чи списується.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

Наказом комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 441комбінованого типу Харківської міської ради»  від 04.01.2016  № 14   «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини в дошкільному навчальному закладі» громадським інспектором  у дошкільному  закладі призначено Бондаренко Надію Василівну. Діяльність громадського  інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових  категорій. 

На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення  дітей пільгами в оплаті за харчування. Діти з багатодітних  сімей  харчувалися з 50% знижкою.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, від адміністрації дошкільного закладу  отримали  подяки. Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання  працівники дошкільного навчального закладу отримали 30% премії.

Стан дитячого травматизму.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується на вимогах  Програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».  Діяльність педагогів  спрямована  на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота дошкільного закладу  з профілактики дитячого травматизму мала такі завдання:

·   Поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

·   Удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

·   Пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано  у закладі освіти не було.

VІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ.

Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі (дитячою поліклінікою № 24). Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно  з трудовим стажем робітників надаються виплати по листкам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту».

Адміністрація створила  належні  умови для праці та навчально – виховної діяльності членів трудового колективу.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дошкільного закладу.

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та змін до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в дошкільному закладі.  Сестрою медичною старшою складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток,  погоджених  СЕС. Продукти харчування до закладу постачає КП «Дитяче харчування».

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день складає 17 гривень  (10,20 гривень на день сплачують батьки та 6,80 гривень сплачується з міського бюджету) з додаванням 10% вартості на оздоровчий період. Незаконне надмірне використання коштів за харчування дітей відсутнє. Діти пільгових категорій:  9 дітей  одержували харчування з оплатою 50%. Завідувач та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні.

Відповідно до штатного розпису  на харчоблоці працює:

- сестра медична старша, 3 кухаря, шеф-кухар, підсобний робітник, комірник.

У дошкільному навчальному закладі створені необхідні матеріально-технічні умови для організації раціонального, повноцінного та якісного харчування. Приміщення харчоблоку розташоване на першому поверсі з виходом назовні, укомплектоване необхідним технологічним електрообладнанням, забезпечене системами гарячого, холодного водопостачання та каналізації. Стан харчоблоку, його допоміжних приміщень, обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Комору для зберігання продуктів облаштовано стелажами, холодильною шафою, морозильною камерою, холодильником, вагами. Комірник здійснює прийом продуктів лише за наявності необхідних супроводжуючих документів. Сестра медична старша постійно контролює дотримання термінів реалізації продуктів харчування, здійснює їх видачу на харчоблок згідно з поданим меню - розкладкою.

 Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування вихованців, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачі. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу ведеться щомісячно і з боку централізованої  бухгалтерії управління освіти, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно з зазначеними термінами. За результатами антропометричного вимірювання  зроблені висновки про відповідність гармонійному  фізичному  розвитку 100% дошкільників.

ІХ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, усунення недоліків, допущених в процесі організації навчання та виховання і спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені  різноманітні форми методичної роботи (у вигляді інтерактиву):

-  засідання педагогічної ради;

- педагогічні читання з обговоренням новинок психолого-педагогічної літератури, аналіз взаємовідвідувань (молоді спеціалісти до досвідчених вихователів), обмін досвідом;

- колективні перегляди занять та режимних моментів;

- щомісячні консультації, які проводив вихователь-методист,  підгрупові  та індивідуальні,

- практичні заняття з окремими педагогами по формуванню експертних навичок.

Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив дошкільного закладу впроваджує освітні інноваційні технології, які позитивно впливають на результативність навчально-виховного процесу .

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність,  трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. На виконання основних річних завдань роботи дошкільного навчального  закладу  педагогами закладу оптимізовано роботу по проведенню Днів здоров’я,  спортивних свят. Музично – спортивні розваги,  конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. Вихованці  старших груп взяли участь у районних конкурсах «Крок за кроком», де посіли І місце,  «Маленькі дарування», І місце посів Гюлумян Валерій, вихованець 7 групи.

Х. ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСКОСТІ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ; СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

У закладі діє Рада дошкільного навчального закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків.  Головою ради закладу обрано Рощіну Наталію Володимирівну. На засіданнях ради розглядалися питання освітньо-виховної роботи, розвиток матеріально-технічної бази,  звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, індивідуальні консультації.

Х. ДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА ТА АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян»,  Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Харківської міської ради № 037/08-19 від 21.06.06 р., в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті дошкільного закладу.

За минулий 2015/2016 навчальний рік  сорок вісім громадянин звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у дошкільний заклад та два чоловіка  щодо працевлаштування в дошкільний навчальний заклад, уточнення режиму роботи дошкільного навчального закладу, переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до дошкільного навчального закладу та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу, про безкоштовне харчування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді, інформується управління освіти про прийняті рішення.