Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №441 комбінованого типу Харківської міської ради

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Педагогічна преса
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
--------

Звіт завідувача щодо роботи в 2017-2018 н.р.

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)    № 441 комбінованого типу Харківської міської ради»

завідувача Гречки А.М. про свою діяльність за підсумками 2017/2018 навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю

 

1.    Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1982 року. Проект розрахований на 220 місць. У 2017/2018 навчальному році групи були укомплектовані за віковими ознаками.

Функціонування дошкільного навчального закладу у 2017/2018 навчальному році регламентувалося Законом України “Про дошкільну освіту“, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 “Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу”, від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та іншими нормативно-правовими актами.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

-  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-   забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-   дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

У 2017/2018 навчальному році дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до  річного плану роботи та плану на літній оздоровчий період. Діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Продовжувати роботу щодо національно-патріотичного виховання та формування чуття національної приналежності у дітей дошкільного віку через поглиблення знань державної символіки та ознайомлення з народними символами України.

2. Формувати економічну компетенцію дітей дошкільного віку через залучення їх до різних видів праці.

3.Формувати комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників в організованій та самостійній діяльності.

У дошкільному закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, із них - 2 групи раннього віку, 10 груп дошкільного віку. З 9 – ти годинним режимом роботи (6 груп),  з 12-годинним режимом (6 груп) У 2017/2018 навчальному році списочний склад вихованців складав 306 дітей.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося на підставі направлення, заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 01 вересня 2017 року і закінчено 31 травня 2018 року. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) № 441 комбінованого типу Харківської міської ради» впродовж 2017/2018 навчального року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

 

2. Персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально-виховного процесу у навчальномузакладі.

Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладу заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально–педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9–811) впродовж навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону. На підставі оброблених даних результатів обстеження було складено базу даних дітей, що мешкають у мікрорайоні від  народження до шестирічного віку. У 2017/2018 навчальному році мікрорайон складає 48 дітей, з них 5-ти річного віку 7 дітей. Усі вони відвідують дошкільні навальні заклади, що складає 100%. Педагогічні працівники під час обстеження  мікрорайону відвідали сім’ї дошкільників, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка 24 травня 2018 року було проведено День відкритих дверей. Батьки мали змогу оглянути приміщення холи та групи дошкільного закладу. Після огляду та ознайомлення з дошкільним закладом з батьками дітей, які прийдуть у 2018/2019 навчальному році, 26.05.2018 були проведені батьківські збори, роздані пам’ятки та консультативний матеріал з питань розвитку та навчання дошкільників та адаптації дітей раннього віку.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою, періодичними виданнями, дидактичними аудіо та відео матеріалами. Вихователі в своїй роботи використовують сучасні наукові розробки, авторські методики, розробки занять, свят та розваг, матеріали з досвіду роботи кращих педагогів, періодичні педагогічні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Медична сестра дошкільного закладу».

У дошкільному навчальному закладі організовано методичну  панораму  педагогів щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій:

- методика навчання ранньому читанню за М.Зайцевим;

- авторська методика М.Єфименко «Театр фізичного виховання й оздоровлення дітей»;

На виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2017/2018 навчального року було заплановано та проведено ряд заходів щодо ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями та їх впровадження в навчально-виховний  процес, а саме:

-  тренінг «Розвиток творчих здібностей педагогів»;

- практикуми щодо використання педагогами закладу на заняттях ІКТ.

Педагогами дошкільного закладу підвищується фахова майстерність шляхом самоосвіти, відвідуванням різноманітних методичних заходів, проходженням курсів підвищення кваліфікації при Харківській академії неперервної освіти.

Навчально – виховна робота у навчальному закладі

Продовжуючи роботу щодо вирішення проблем навчання та виховання дошкільників, педагогічний колектив у 2017/2018 навчальному році комплексно здійснював підхід до вирішення головних річних завдань:

1.Продовжувати роботу щодо національно-патріотичного виховання та формування чуття національної приналежності у дітей дошкільного віку через

поглиблення знань державної символіки та ознайомлення з народними символами України.

2. Формувати економічну компетенцію дітей дошкільного віку через залучення їх до різних видів праці.

3.Формувати комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників в організованій та самостійній діяльності.

    Для визначення стану роботи на виконання двох річних задач та виявлення результативності роботи проведено тематичне вивчення стану роботи з організації формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку та з логіко-математичного розвитку дітей середнього  та старшого дошкільного віку.

З метою удосконалення діяльності педагогічного колективу та батьків щодо збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки шляхом використання здоров’яформувальних технологій    впродовж року  проведено педагогічні години, консультації,  конкурси, Днів відкритих дверей,  педагогами опрацьовано новинки методичної літератури з даного питання, здійснено підборку консультативного матеріалу з данного питання для вихователів та батьків, проведено Дні здоров’я, Тижні фізкультури, спортивні свята та розваги.

Для визначення стану роботи та виявлення результативності роботи проведено моніторинг з організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі.За результатами моніторингового дослідження   можна зробити висновок, що в дошкільному закладі стан  роботи з фізичного виховання в  на достатньому  рівні (К=0,89).

В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінари - практикуми, майстер - класи, консультації, педагогічні години, тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань.  Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань, підготовка та виконання вихователями практичних завдань.
Інноваційна діяльність педагогів позитивно впливає на індивідуальний розвиток дошкільнят, їх рівень сформованості знань, умінь і навичок.

Упродовж навчального року педагогами дошкільного навчального закладу було успішно реалізовано завдання щодо впровадження сучасних підходів у зміст та організацію освітньо - виховного процесу, створення єдиного освітнього простору і розвитку творчих, пізнавальних здібностей дітей.

Згідно з річним планом роботи  дошкільного закладу на 2017/2018 навчальний рік було проведено моніторингове дослідження визначення рівня знань дітей старшого дошкільного віку за освітніми лініями

Базового компонента дошкільної освіти за І та ІІ півріччя 2017/2018 навчального року.

           З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди.

           Досягнення дітей оцінювалися за чотирма рівнями (низький, достатній, середній, високий).

Результати засвоєння программного матеріалу дітьми старшого дошкільного віку досить неоднорідні: за підсумками контрольних зрізів діти показали позитивний результат засвоєння програми в діапазоні від 75%  до 99% (в залежності від розділу програми). Найбільш високі результати у дітей з реалізації завдань освітніх ліній: «Дитина в соціумі», «Гра дитини».

Результати моніторингового дослідження визначення рівня знань дітей старшого дошкільного віку за освітніми лініями свідчать про ефективну роботу педагогів щодо засвоєння дітьми показників відповідно до вимог нової редакції  Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей.

Організація різних форм виховної роботи

Організація життєдіяльності дітей включала в себе: ігрову діяльність,  трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. На виконання основних річних завдань роботи дошкільного навчального закладу педагогами закладу оптимізовано роботу по проведенню Тижнів безпеки, Тижнів з фізкультури, Днів здоров’я, музично – спортивних розваг та конкурсів, вікторин. Також упродовж навчального року організовувались виставки дитячих малюнків і поробок з природного та іншого матеріалу та спільних робіт з батьками за різною тематикою.

У 2017/2018 навчальному році вихованці  старшої групи брали участь у районному конкурсі спортивного напрямку «Перші кроки», інтелектуальному районному конкурсі «Чомусики»,. Брали участь у районному конкурсі «Київський район очима юних» де посіли І місце .

3. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази:

Значна увага у розвитку дошкільного закладу приділяється поліпшенню та модернізації матеріально-технічної бази.

Матеріальна база закладу освіти складається з кабінету завідувача, кабінету вихователя-методиста та медичного кабінету, музичної зали, приміщення харчоблоку та пральні, 12 групових приміщення, господарських споруд. Усі приміщення закладу відповідають санітарно – гігієнічним нормам.

На  ділянках дошкільного закладу є групові майданчики, загальний фізкультурний майданчик, квітники, господарський майданчик, але є певні недоліки:

- потребує оснащення майданчиків обладнанням для ігор дітей (гойдалки, балансир, гірки);

- потребуює ремонту асфальтне покриття.

         Питання зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання коштів фонду сприяння розвитку навчального дошкільного закладу розглядалося на засіданні Ради дошкільного навчального закладу.

Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків дошкільного навчального закладу, матеріально-технічна база значно покращилась, а саме:

- на харчоблоці придбано фільтр для очистки води, бойлер, ваги, тістоміс, замінені кастрюлі;

-проводились заправка та ремонт картриджів;

- для здійснення освітньо – виховної діяльності з дітьми придбанно посібники для роботи з дітьми, проведено підписку періодичних видань «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Практика управління дошкільним закладом», 

- придбано миючі засоби для прання білизни та миття рук дітей;

-проведена робота з благоустрою території:  висаджено квіти, пофарбовано обладнання та павільйон, бордюри та дерева, відремонтовано відмостку закладу.

         Також проведено перевірку ізоляції електропроводки, вимірювання опору металевого зв'язку корпусів електроустаткуванні з основними заземленнями,  зроблена перевірка вентиляційних каналів, перезарядження та технічне обслуговування вогнегасників, проведено перевірку монометрів для підготовки теплової рамки та перевірку вагів статичного зважування.

Під час ремонтних робіт в липні 2018 року проведено косметичні ремонти  в усіх групах. Зроблено капітальний ремонт музичної зали, заміна плитки на сходинах. Але поряд з цим залишилися проблеми: потребує ремонту пральня закладу, заміна вікон у спальних молодших груп, оновлення спортивного обладнання  та  інших ігрових майданчиків.

 4. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

Адміністрація дошкільного навчального закладу надала заявку на 2018 рік до Управління освіти адміністрації Основ’янського району для виконання ремонту асфальту на території дошкільного закладу.Так у літній період 2018 було встановлено за рахунок бюджетних коштів  дитячий  майданчик (ігрові форми) на ділянці закладу.

         Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на загальних батьківських зборах та на сайті дошкільного закладу у розділі «Благодійні внески».

 5. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними та медичними кадрами: Гречка Алла Миколаївна, завідувач, педагогічний стаж роботи –  33 роки, стаж роботи на посаді – 15 років; освіта вища, закінчила Харківський державний університет імені Г.С.Сковороди, має вищу категорію та звання вихователь – методист.

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 20 педагогів, з них 12 мають вищу освіту,  та 26 осіб обслуговуючого персоналу.

Із загальної кількості педагогічних працівників, мають: - «спеціаліст вищої категорії»- 4, «спеціаліст першої  категорії»- 3, «спеціаліст другої категорії»-2, 9 кваліфікаційний розряд – 11.

В організації методичної роботи з педагогічними кадрами основним з завдань була організація роботи таким чином, щоб існувала позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога та передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

З метою підвищення кваліфікації педагоги закладу відвідували методичні об'єднання району, семінари - практикуми, майстер - класи, підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти.  

 6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Щомісячно ведеться контроль за санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу. Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках КЗ ХМЛ № 24. Згідно з трудовим стажем робітників надаються виплати за листами непрацездатності.

         Проведена санітарно – просвітницька робота: оформлений стенд для батьків та персоналу «Поради лікаря», проводилися бесіди з персоналом та батьками та санітарний мінімум з новими працівниками при прийомі на роботу.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

 Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

 Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» та на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Робота з цього питання ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом з охорони праці, протипожежної безпеки, охорони безпеки життєдіяльності дітей;

- навчально-виховна робота з дітьми з питань охорони безпеки життєдіяльності дітей;

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Зроблений  та обладнаний пожежний щит. Розроблено плани евакуації дітей в Гімназію № 12 на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Щоквартально проводилися тижні безпеки. У травні 2018 року був проведений День ЦО з евакуацією дітей.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та робітником з комплексного обслуговування будівлі проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки .

 Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

 Відповідно до наказу дошкільного навчального закладу громадським інспектором у закладі призначено Турухіну Т.Ю. Діяльність громадського  інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових  категорій.

Кількість дітей пільгових категорій у дошкільному закладі за 2017/2018 навчальний рік складає 12 дітей.

Робота щодо соціального захисту неповнолітніх здійснювалась відповідно до плану громадського інспектора. З метою захисту прав дитини на початку року було  проведено обстеження і складено акт житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту. Створено банк даних дітей пільгового контингенту.

З батьками дітей проводилась постійна виховна робота з метою забезпечення прав дитини на любов і щасливе дитинство, піклування та гідні умови життя та виховання. Було організовано роботу щодо обстеження умов проживання дітей та складено відповідні акти обстеження їх житлово – побутових умов.

В закладі надавалась необхідна консультативна допомога батькам щодо оформлення документів для отримання пільг при оплаті харчування.

Батьки  10-ох дітей з багатодітних сімей користуються пільгою на 50% зниження плати за харчування. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

З метою повноцінного розвитку дітей пільгового контингенту здійснювались виховні, розвиваючі, корекційні заняття з практичним психологом, вихователями, керівником музичним.

Діти пільгових категорій мали змогу відвідувати безкоштовно розважальні заходи.

Вихователями груп систематично надається консультативна допомога батькам дітей пільгових категорій до вирішення проблем, що виникають у вихованні та навчанні їх дітей, приділяється увага додатковій індивідуальній роботі з цими дітьми з питань організованих форм діяльності відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини «Дитина», залучаються спеціалісти закладу – сестра медична старша та педагоги.

 Моральне та матеріальне стимулювання вихованців та працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

 З 01 червня до 31 серпня 2018 року у дошкільному навчальному закладі проведено оздоровлення дітей шляхом використання комплексу загартовуючих процедур за допомогою водних, повітряних факторів та харчування дітей свіжими овочами та соками. Безпосередньо у групах проводиться консультативна та роз’яснювальна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дошкільного закладу.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники дошкільного закладу отримали премію. Педагогічним та медичним працівникам закладу було надано щорічну відпустку з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту».

Моральні заохочення працівників за 2017/2018 навчальний рік:

-  нагороджено Почесною грамотою Управління освіти Харківської міської ради - 3 працівника;

Стан дитячого травматизму

У дошкільному навчальному закладі проводились інструктажі з педагогами, фахівцями та обслуговуючим персоналом, систематично перевірявся технічний стан приміщень. Були систематизовані нормативно-правові документи, які регламентують роботу закладу з даного питання. Своєчасно видавались накази щодо запобігання дитячого травматизму, в яких чітко вказувались обов'язки працівників, терміни виконання та відповідальні особи. Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного навчального закладу здійснювалася і на вимогах  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та програми розвитку дитини «Дитина».  Цільовими пріоритетами роботи щодо охорони життя і здоров’я дітей, запобігання всім випадкам дитячого травматизму у 2017/2018 навчальному році були:- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу;створення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання дітей;- навчання дітей питанням основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до програми;

- організація просвітницької роботи з батьками;

-проведено Тижні безпеки життєдіяльності: протипожежна безпека, дорожньо-транспортний травматизм, цивільного захисту  та особистої безпеки, виставки дитячих малюнків «Дбаємо про своє здоров'я»;- систематично проводилися консультації з батьками, зроблені папки-пересувки, поповнено наочну інформацію, розроблені пам’ятки для батьків.- проведено ремонт спортивних споруд та обладнання на майданчиках. Складено акти (вересень, квітень) обстеження малих форм та спортивного обладнання на міцність.

Згідно ст.23 Закону України«Про освіту» та на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

В групах на кожну дитину придбані індивідуальні пакети захисту; для батьків виготовлено ширми, стенди, впродовж року проводилися консультації, виготовлялися пам’ятки; з дітьми були проведені свята, розваги, цільові прогулянки, заняття в куточку з ОБЖД, влаштована виставка дитячих малюнків щодо запобігання дитячого травматизму. З педагогічним колективом систематично проводилися бесіди, консультації з даного питання.

Ретельна робота проводилася  впродовж 2017/2018 навчального року по навчанню дітей правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

В «Куточку безпеки» постійно поновлювались дидактичні матеріали для проведення роботи з охорони життя і здоров’я дітей, придбано атрибути до ігор, оновлювався інформаційний матеріал у батьківських куточках з даної тематики. Питання з безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму постійно розглядаються на виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві, загальних та групових батьківських зборах.

Результатом діяльності закладу з даного питання є відсутність випадків травматизму дітей впродовж 2017/2018 навчального року.

 7. Медичне обслуговування вихованців

 Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я (ХДПЛ № 24). Упродовж року було проведено оздоровчо – профілактичну роботу: антропометричні вимірювання, медичні огляди дітей, систематичний огляд дітей лікарем-педіатром, лікарями-спеціалістами;  проводилося загартування, здійснювався контроль за станом відвідуваності, санітарним станом приміщення, за станом харчування.

Проводилася протиепідемічна робота: щоденні ранкові фільтри дітей, проводилася вакцинація дітей проти поліомієліту, здійснювалося кварцювання та провітрювання груп, вживання цибулі та часнику в осінньо – зимовий період, контроль за гігієною відвідування туалетної кімнати та санітарним станом груп та закладу.

 8. Організація харчування дітей у навчальному закладі

 Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та змін до неї. Діти одержують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в дошкільному закладі.  Адміністрацією закладу щодня складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та картотеки страв. Продукти харчування до закладу постачає КП «Дитяче харчування». Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають сертифікати якості та відповідності. Пiд час отримання продуктiв проводиться контроль якостi харчових продуктiв. Додатковий збір коштів за харчування дітей відсутній. Оплата за харчування  знаходиться на постійному контролі, борги по батьківській оплаті відсутні.

Кожні 10 днів в дошкільному навчальному закладі проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Аналіз виконання норм показав, що загальний відсоток споживання основних продуктів харчування в порівнянні з відповідним періодом минулого року майже не змінився. Але в поточному році значно зменшилось вживання таких продуктів як сир кисломолочний, сметана – у зв’язку з  подорожчанням продуктів харчування, ці продукти стали заказувати рідше.

Харчоблок обладнаний всім необхідним технологічним обладнанням:  2 електричні плити,  1 електром’ясорубка, холодильна шафа – 1 шт. холодильник побутовий – 2 шт.

На харчоблоці працюють кухарі, які  мають відповідну фахову освіту та кухонний робітник.

За звiтний перiод не було виявлено порушень: графiку видачi страв їжі, під час закладки продуктів до загального котлу, під час відбирання та зберігання добових проб, під час видачі продуктів із комори для зберігання продуктів до комори харчоблоку, під час приготування страв. Призначенi вiдповiдальнi особи своєчасно здiйснювали контроль за дотриманням правил  органiзацiї харчування.

Кожен квартал бухгалтерами управління освіти перевіряється стан та дотримання вимог щодо організації харчування дітей, що відображається в актах перевірки. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно із зазначеними термінами. За поточний період значних зауважень  по організації харчування не виявлено.

В поточному році приписів контролюючих органів щодо організації харчування та дотримання санітарно-гігієнічного режиму не надходило.

Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування вихованців, проводиться консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачу та загальних зборах колективу та батьків.

Щомісячно у дошкільному закладі ведеться контроль за якістю харчування.

 9. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

 У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота дошкільного навчального закладу і сім’ї: загальні збори колективу та батьків або осіб що їх замінюють, засідання Ради закладу, групові батьківські збори, групові та індивідуальні консультації, змінна інформація в куточку для батьків, презентація папок – пересувок з безпеки життєдіяльності, з патріотичного виховання  та мовленнєвого розвитку, залучення батьків до участі в спортивних змаганнях, виставках, обладнання ігрових зон, підготовка до дитячих свят, допомога у благоустрої приміщень закладу.

Слід відмітити, що в цьому навчальному році форма проведення групових батьківських зборів змінилась: вони стали проводитись в інтерактивному ключі, майже усі питання заздалегідь готують та освітлюють батьки, а вихователь, педагог на цих зборах виступає партнером, а не керівником. Прийняті рішення стали конкретними, реальними для виконання, цікавими та корисними для батьків.

Батьки в свою чергу, намагалися допомогти організувати життя дітей ще краще, були союзниками та партнерами. В усіх групах протягом року активно працювали батьківські трійки. Дошкільний заклад отримував допомогу від батьків у виготовленні костюмів, атрибутів до свят, декорацій; у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях та придбання твердого та іграшкового інвентарю. Але це питання потребує подальшої роботи.

У дошкільному навчальному закладі створена Рада дошкільного навчального закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків, до складу якої входять працівники дошкільного навчального закладу, члени батьківських комітетів груп. Головою Ради обрано Зубарєву Людмилу Вікторівну, яка на засіданнях порушувала питання удосконалення освітньо - виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в дошкільному закладі, використання та надання благодійної допомоги. Так упродовж 2017/2018 навчального року відбулося 4 засідання Ради дошкільного навчального закладу, обраної на загальних зборах колективу та батьків у вересні 2017 року. За сприяння членів Ради дошкільного закладу створено фонд сприяння розвитку дошкільного навчального закладу. На засіданнях Ради дошкільного навчального закладу розглядалися питання:

- організації виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

- результативність освітньо-виховного процесу;

-  охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій;

- стан медичного обслуговування у дошкільному навчальному закладі та аналіз  захворюваності;

- організація харчування: про результати громадського контролю за якістю харчування; про результативність навчально-виховної роботи з виховання культурно-гігієнічних навичок;

- зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання коштів фонду сприяння розвитку навчального дошкільного закладу.

 10.Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

 Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян»,  Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Харківської міської ради № 037/08-19 від 21.06.06 р., в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті дошкільного закладу.

За минулий 2017/2018 навчальний рік 56 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 4 – з уточнення режиму роботи дошкільного навчального закладу, правил електронної реєстрації та переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до дошкільного навчального закладу. Порушені питання розглянуті, надані відповіді, проведено консультативну допомогу. Про всі звернення та прийняті рішення проінформовано Управління освіти.

Шановні батьки, колеги! Я щиро вдячна Вам за плідну роботу з покращення умов щодо навчання та виховання дітей у 2017/2018 навчальному році.

У зв'язку зі складанням проекту річного плану роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік хочу висловити прохання до всіх присутніх щодо надання своїх пропозицій з вдосконалення роботи дошкільного навчального закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу.

 

Дякую за увагу!