Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №441 комбінованого типу Харківської міської ради

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Педагогічна преса
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
--------

Звіт завідувача щодо роботи в 2016-2017 н.р.

Звіт

завідувача комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 441комбінованого типу Харківської міської ради» Гречки А.М.

 

Доброго дня усім присутнім!Минув ще один навчальний рік в дошкільному закладі, тож настав час підвести підсумки, пригадати усі події за 2016-2017 навчальний рік, та визначити перспективи на майбутнє.

 

Діяльність  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 441 здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, у відповідності з Статутом, Колективним договором між адміністрацією і профспілковим комітетом та направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 І. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 1.1.Створення умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць для дітей від 2 до 6(7) років. Протягом 2016-2017 н.р. функціонувало 12 груп, які відвідували 305 дітей.

Групи комплектувалися за віковими ознаками.

У 2016-2017 н.р. випустили 80 дітей (в минулому році – 82), та прийняли – 86 дітей ясельної та молодшої групи (в минулому році – 85 дітей). Це свідчить про динаміку росту кількості дошкільників в закладі, що є позитивним.

 1.2.Вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-го року життя.

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку. Відповідно до соціально-педагогічного патронату кількість дітей дошкільного віку в мікрорайоні в 2016 р. – 386, кількість дітей 5-го року життя – 75 дітей. Усі діти 5-річного віку охоплені дошкільною освітою.

На базі ДНЗ працює  консультаційний пункт для батьків, керівниками якого є вихователь-методист Турухіна Т.Ю. та практичний психолог Спасських І.Є. Позитивним є те, що в порівняні з минулим роком батьки частіше зверталися до консультаційного пункту за допомогою.

 1.3.Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

 В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним та ігровим матеріалом.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику інноваційні технології: елементи системи Б.Нікітіна, М.Єфименка, М.Мантессорі. Вихователі продовжували працювати за програмами Т.М. Шумей, З.Л. Петрушина, М.М. Конько «Я-маленька людина», (авторська програма) та методичні рекомендації з правового виховання старших дошкільників «Дітям про їх права» (автори - укладачі Назарян Р.Т., Кузьменко О.О).

1.4. Організація освітнього процесу.

 Впродовж навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних завдань, що були спрямовані на вдосконалення організації освітньо-виховного процесу.

У 2016-2017 н.р. педагогічний колектив працював над такими пріоритетними  напрямками роботи:

·        національно-патріотичне виховання;

·        економічне виховання;

·        формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

·        музичне виховання.

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив такі пріоритетні завдання на 2016/2017 навчальний рік:

1. Продовжувати роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників засобами народознавства.

2. Формування екологічне виховання дітей засобами пошуково-дослідницької діяльності.

3. Розпочати роботу над формуванням у дітей економічного інтелекту та мислення шляхом використання казки та дидактичних ігор.

Головні завдання червоною ниткою пройшли через усі складові річного плану.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (нової редакції). З метою ефективного впровадження програм була здійснена відповідна робота: значно поповнено арсенал методичної літератури, ігрового матеріалу, проводилися різні форми роботи з педагогами, удосконалено перспективно-календарне тематичне планування, що надало максимальну можливість педагогам творчо організовувати щоденну роботу з дітьми.

Впродовж навчального року усі педагоги закладу приймали активну участь у методичних заходах різного рівня.

 2.ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОХ БАЗИ ЗАКЛАДУ.

Впродовж 2016-201н.р. з метою створення належних умов перебування дітей в закладі та забезпечення естетичного вигляду приміщення, території, проведена велика робота із зміцнення матеріально-технічної бази.

Аналізуючи адміністративно – господарську діяльність за 2016/2017 навчальний рік, можна зробити висновок, що робота структурного підрозділу здійснювалась згідно з річним планом. Своєчасно дошкільний навчальний заклад було підготовлено до осінньо-зимового сезону. Все обладнання знаходиться в задовільному стані. Заходи передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази дошкільного закладу виконані.  Важливим аспектом функціонування дошкільного закладу є стан приміщення, території, групових кімнат. Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним нормам.

Дошкільний заклад розрахований на 12 груп, які і функціонували протягом року. Усі приміщення  відповідають не лише санітарно-гігієнічним нормам, але й сучасним вимогам до їх естетизації. У закладі є музична зала.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Кожна група має окремий майданчик із зеленими насадженнями. На території розміщено фізкультурний майданчик, функціонують земельні ділянки, квітники. Протягом року проводилась велика робота щодо благоустрою та озелененню території. Робочі місця протягом року відповідали санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і охорони праці.

Вивезено з території опале листя та негабаритне сміття, проведено дератизацію та дезінсекцію Ігрові та спортивний майданчики та обладнання на них підтримується у задовільному, безпечному стані, про що свідчать акти обстеження. Пісок завозиться двічі на рік. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється покіс трави, обрізка кущів. Сміття прибирається у смітники та вивозиться один раз на тиждень.

Будівля закладу та територія знаходиться під охороною муніципальної служби та пожежної сигналізації.

Адміністрацією, колективом дошкільного закладу та батьками з року в рік створюються належні умови для всебічного, повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб.

 Аналізуючи фінансово-господарську діяльність, можна зробити висновок: робота структурних підрозділів (харчоблоку, пральні, медичної служби, техперсоналу) ведеться на належному рівні. Своєчасно здійснюється технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях.        

План розвитку та благоустрою дошкільного навчального закладу виконано на 100%. За звітній період зроблено замір опору ізоляції електрообладнання та електромережі, замінено освітлювальні прилади в приміщеннях та коридорі, своєчасно проводиться технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях.

3. ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Залучення додаткових джерел фінансування здійснювалось згідно Статуту ДНЗ, яким передбачено отримання коштів від батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти не заборонені законом.

Нажаль, актуальним сьогодні залишається питання матеріальної підтримки з боку батьківської громадськості. Згідно рішення батьківських зборів від 14.09.2016р. та рішення засідання батьківського комітету від 20.09.2016р. «Про порядок отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків в дошкільному навчальному закладі було встановлено, що джерелами надходжень додаткових коштів є :

  • надання батьками добровільної благодійної допомоги на розвиток закладу у розмірі 40 грн.
  • надання батьками добровільної благодійної допомоги на зміцнення матеріально-технічної бази групи у розмірі 15 грн.
  • надання благодійної допомог у вигляді товарів, робіт та послуг.

Для зміцнення матеріально – технічної бази дошкільного навчального закладу були залучені благодійні кошти від батьків, що дало змогу придбати та провести такі роботи:

- ремонт харчоблоку;

- капітальний ремонт спальні групи № 4;

- ремонт вбиральні групи № 5;

- заміна покриття підлоги групової кімнати № 8;

- капітальний ремонт партомийки групи № 3;

- підготовка теплової рамки;

-  ремонт парто мийки групи  № 1;

- придбано принтер «Canon»

- придбані меблі для кабінету логопедів;

- капітальний ремонт партомийкі групи № 7;

- капітальний ремонт партомийкі групи № 10;

- придбано пилисос для музичної зали;

- оновлені дитячі меблі группи № 3;

- облаштування дитячого майданчику групи № 4.

- придбані ваги на харчоблок

- меблі для патріотичного куточка группа № 1

- відпарювач для тканин.

- спортивний комплекс группа № 8

- дитячий ляльковий театр группа № 8

Також, для всіх груп було придбано канцелярські товари, миючі засоби. Проведено фарбування ігрових майданчиків і обладнання. Завдяки благодійної допомоги батьків та силами працівників дошкільного закладу упорядковані дитячі майданчики: пофарбовані малі ігрові форми, лави, пісочниці. Побілені дерева, пофарбовані бордюри, висаджені квітники.

Залученням та цільовим використанням коштів займався батьківський комітет закладу, велась необхідна документація щодо використання позабюджетних коштів, дані про їх витрату оприлюднювались на батьківських зборах та на сайті дошкільного закладу у розділі «Благодійні внески».

Разом з тим необхідно продовжувати роботу щодо покращення матеріально – технічної бази закладу, а саме: частковий ремонт груп № 4,      № 11, №1. Капітальний ремонт мед блоку, ремонт стелі харчоблоку.

Аналіз залучених коштів для зміцнення  матеріально-технічної бази дошкільного закладу

Навчальні роки

Дітей за

мережею

Всього залучено коштів

На 1 дитину

Різниця

2015/2016 н.р.

300

266386,10 грн.

887,95 грн.

+ 535,39 грн.

2016/2017 н.р.

305

434119,00 грн.

1423,35 грн.

 Таким чином, фінансово-господарську роботу за звітний період можна вважати задовільною. Усі заплановані заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази виконано в повному обсязі.

Перспективними напрямами роботи на наступний навчальний рік у адміністративно-господарській діяльності є покращення матеріально-технічної бази закладу з метою оснащення усіх видів діяльності дітей, побуту, умов праці співробітників дошкільного начального закладу.

4. ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ.

 Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичні керівники, 2 вчителі-логопеди, 14 вихователів.

Освітній рівень педагогічного складу – 13 педагогів з вищою освітою, 6 – зі спеціальною освітою, 4 педагоги мають вищу категорію та звання “вихователь-методист”.

Педагоги створили позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дітей, про що свідчить відсутність скарг протягом року.

 5.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

5.1 Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та працівників закладу

Харчування в закладі дітей та працівників організовано відповідно до Інструкції про організацію харчування в дошкільних навчальних закладах (із змінами). ДНЗ повністю забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Діти отримують трьох разове харчування. Страви готуються відповідно до перспективного сезонного меню, яке затверджується керівником та погоджується із управлінням Держпродспоживслужби.

Періодично були проведені перевірки спеціалістами держпродспоживслужби, фінансового управління. За результатами перевірок порушень в організації харчування дітей не виявлено.

Виконання натуральних норм харчування за 2016 - 97%.

Середня вартість харчування у 2016 році становила:

- група раннього віку - 16, 73 грн. день

- групи дошкільного віку- 20, 23 грн.день

В закладі створені належні умови для проведення медико – профілактичних і оздоровчих заходів. Проводяться заходи лікувально – профілактичного характеру: антропометричні вимірювання, визначення гостроти зору, обстеження дітей на гельмінти. Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2016 -2017 н.р. - 69%, а індекс здоров’я - 90%.

Як свідчать результати аналізу, збільшилась кількість випадків захворюваності на ГРВІ , вітряну віспу. Зменшилась захворюваність ангіною, бронхітом, скарлотиною. ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі.

 5.2 Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 Роботу закладу було спрямовано на виконання закону України “Про охорону дитинства”. В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу: двічі на рік у закладі проходили Тижні безпеки, щоденно проводиться роз’яснювальна робота серед дітей щодо запобігання травматизму та правил безпечної поведінки. Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за стан охорони праці та протипожежної безпеки, у наявності необхідні таблички.

Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм контролюються адміністрацією закладу, підсумки контролю систематично розглядалися на виробничих нарадах та нарад при завідувачу.

 5.1.Стан дитячого травматизму

Протягом року було зафіксовано 1 випадок дитячого травмування в групі №10. Педагогами закладу проводиться систематична робота щодо запобігання випадків травматизму серед дошкільників (згідно річного плану роботи) та просвітницька робота серед батьків.

 А на завершення свого звіту хочу подякувати  всім батькам за допомогу та співпрацю, за розуміння наших проблем. Впевнена, що ми разом зуміємо вирішити ще багато питань та досягнути вагомих результатів в освітньо-виховному процесі.

Дякую за увагу, та прошу включитися до обговорення звіту.

 

Презентація до загальних батьківських зборів