Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №441 комбінованого типу Харківської міської ради

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
Педагогічна преса
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
--------

Звіт завдувача щодо роботи у 2018/2019 н.р.

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)    № 441 комбінованого типу Харківської міської ради»

завідувача Гречки А.М. про свою діяльність за підсумками 2018/2019 навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю

 

      Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та громадськістю.

 Мета звітування:

     Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом,поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

1.    Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, комунальної форми власності функціонує з 1982 року. Проект розрахований на 220 місць.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 441 комбінованого типу Харківської міської ради» знаходиться у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний зал, методичний, логопедичний та психологічний кабінети, медичний блок, харчоблок та інші службові приміщення. Засновано в 1982 році.

Упродовж 2018/2019 навчального року в закладі дошкільної освіти функціонувало 12 вікових груп, з них: 2 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку загального розвитку, із них 2 логопедичні групи. Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Всі групи працюють в україномовному режимі.

Враховуючи запит батьків, у закладі встановлено гнучкий режим роботи дошкільного закладу:

-  2 групи раннього віку - 12 годинним режимом роботи,

-  8 груп дошкільного віку загального розвитку, шість з яких із 9 – годинним режимом роботи, дві – з 12 годинним режимом роботи та 2 логопедичні групи з 12 режимом роботи.

Упродовж 2018/2019 навчального року в дошкільному навчальному закладі виховувалось 310 дітей. Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося на підставі направлення, заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 01 вересня 2018 року і закінчено 31 травня 2019 року. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) № 441 комбінованого типу Харківської міської ради» впродовж 2018/2019  навчального року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Функціонування дошкільного навчального закладу у 2018/2019 навчальному році регламентувалося Законом України “Про дошкільну освіту“, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 “Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу”, від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та іншими нормативно-правовими актами.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

У 2018/2019 навчальному році в дошкільному навчальному закладі проводилася планомірна, цілеспрямована, систематична робота з метою всебічного розвитку дошкільників на засадах особистісно-орієнтованого підходу, їх життєвої компетентності та індивідуальних здібностей, формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та «Впевнений старт» (нова редакція), Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та вирішенням таких річних завдань:

1.Реалізовувати принципи наступності між дошкільною та початковою освітою.

2. Виховувати у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

3. Формувати комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників через різні види ігрової діяльності.

На виконання поставлених завдань була спланована чітка, системна  робота, спрямована на підвищення професіоналізму педагогічних працівників, зростання їх компетентності у питаннях виховання, удосконалення теоретичних та практичних знань. Рішення поставлених задач здійснювалося на підставі нормативних, законодавчих нормативно-правових та інструктивних документів. З боку адміністрації та педагогічного колективу значна увага приділялась пошуку шляхів вирішення цих задач.

 

2. Персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально-виховного процесу у навчальномузакладі.

Вжиті завідувачем дошкільного навчального закладу заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально–педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9–811) впродовж навчального року педагогами закладу проводилося обстеження мікрорайону. З’ясовано, що мешкають у мікрорайоні 378 дітей, з них дошкільною освітою охоплено 310 дітей (що складає 82% від загальної кількості дітей які підлягають дошкільній освіті), з них – 100% дітей 5-річного віку.

Особлива увага надавалась дітям, які не відвідували дошкільний навчальний заклад. Педагогами дошкільного закладу  постійно проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого віку дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах. Крім цього діти мікрорайону, які не охоплені дошкільною освітою, та їх батьки запрошувались на масові заходи, що проводились на базі дошкільного закладу: Дні відкритих дверей, святкові ранки, вистави, спортивні розваги та змагання.

У 2018/2019 навчальному році дошкільний заклад активно залучав родини своїх вихованців до співпраці. За результатами опитування батьків, ми проаналізували, якій з комунікацій батьки надають перевагу, в який зручний для них спосіб вони хотіли б отримувати інформацію про розвиток своєї дитини. Виявилося, що значна частина батьків, приймає такі традиційні форми отримання інформації, як індивідуальні бесіди з вихователями та іншими фахівцями, батьківські збори, семінари, тренінги, вважає більш зручними комунікаційні сучасні електронні засоби інформування – веб-сайт, електронна пошта. Перевагами такого зв’язку є: конфіденційність та адресність інформації, її миттєва доставка батькам, постійний зворотний зв'язок з родинами.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

У наступному навчальному році плануємо продовжувати роботу з батьками дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад, доносити до їх відома про сайт «Класна оцінка», встановити з батьками зворотній зв’язок за допомогою цього сайту, організувати рекламні дні відкритих дверей для жителів мікрорайону.

      З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка 24травня 2019 року було проведено День відкритих дверей. Батьки мали змогу оглянути приміщення холи та групи дошкільного закладу. Після огляду та ознайомлення з дошкільним закладом з батьками дітей, які прийдуть у 2019/2020 навчальному році, 12.05.2019 були проведені батьківські збори, роздані пам’ятки та консультативний матеріал з питань розвитку та навчання дошкільників та адаптації дітей раннього віку.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

        Організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу. Інновації в КЗ «ДНЗ 441» є необхідними для ведення пошуку шляхів розв’язання проблем, наявних в дошкільній галузі; прагнення наших педагогів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі з кожним роком запити окремих батьків. Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, підгрупові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів які працюють в закладі та батьків діти яких відвідують наш заклад.

Педагогам ДНЗ надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, проходження курсів підвищення кваліфікації.

На сайті дошкільного закладу постійно подається калейдоскоп подій всього, що відбувається в садочку, а також всі бажаючі можуть отримати цікаві консультації від педагогів і вузьких спеціалістів закладу.

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

У дошкільному навчальному закладі організовано методичну  панораму  педагогів щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій:

- методика навчання ранньому читанню за М.Зайцевим;

- авторська методика М.Єфименко «Театр фізичного виховання й оздоровлення дітей»;

На виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2018/2019 навчального року було заплановано та проведено ряд заходів щодо ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями та їх впровадження в навчально-виховний  процес, а саме:

-  тренінг «Розвиток творчих здібностей педагогів»;

- практикуми щодо використання педагогами закладу на заняттях ІКТ.

 

 

 

Навчально – виховна робота у навчальному закладі

 

 

 

 

 

 

         У 2018/2019 навчальному році в дошкільному навчальному закладі проводилася планомірна, цілеспрямована, систематична робота з метою всебічного розвитку дошкільників на засадах особистісно-орієнтованого підходу, їх життєвої компетентності та індивідуальних здібностей, формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та «Впевнений старт» (нова редакція), Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та вирішенням таких річних завдань:

 

 

 

1.Реалізовувати принципи наступності між дошкільною та початковою освітою.

 

2. Виховувати у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

3. Формувати комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників через різні види ігрової діяльності.

На виконання поставлених завдань була спланована чітка, системна  робота, спрямована на підвищення професіоналізму педагогічних працівників, зростання їх компетентності у питаннях виховання, удосконалення теоретичних та практичних знань. Рішення поставлених задач здійснювалося на підставі нормативних, законодавчих нормативно-правових та інструктивних документів. З боку адміністрації та педагогічного колективу значна увага приділялась пошуку шляхів вирішення цих задач.

        Перше завдання, реалізація принципів наступності між дошкільною та початковою освітою виконано на достатньому рівні, а саме, діяльність дошкільного закладу і школи як перших ланок системи безперервної освіти передбачала такі напрямки: організаційно-педагогічна робота, методична робота, робота з дошкільниками та їх батьками, які конкретизовано у плані наступності роботи з гімназією № 12. Вони спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, щодо просвітницької роботи з батьками майбутніх першокласників.

      Щоб відкоригувати освітній процес аби забезпечити безпроблемну адаптацію дітей до умов школи та їх успішність у першому класі на педагогічну  раду постійно запрошувались вчителі гімназії. Протягом року організовувалася робота круглих столів з вихователями та вчителями, які були спрямовані на вирішення наступних питань:

       наступність в роботі дошкільного закладу та гімназії, шляхи її вирішення;

     соціалізація та комунікативність дитини в умовах сучасної освіти        використання інтерактивних методів розвитку та виховання в освітньо-виховному процесі.

     На вересневій педагогічній раді вчителі мали змогу ознайомитися з програмами, за якими будуть працювати вихователі та познайомили вихователів з програмовими вимогами для першокласників, проводився порівняльний аналіз державних стандартів дошкільної освіти і початкової школи (Базового компонента дошкільної освіти та державного стандарту початкової загальної освіти). На травневій педагогічній раді педагоги  поділилися узагальненими результатами про те, наскільки діти оволоділи основними способами розумових дій, як розвинулись різні види діяльності, сформовані різні компетенції дошкільників відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. Така форма роботи дала змогу педагогам визначити шляхи оптимальної взаємодії з метою забезпечення наступності у розв’язанні конкретних проблем.

       Але мало уваги приділялось аналізу успішності навчання в гімназії наших випускників. Необхідно проводити експрес-опитування вчителів перших класів з метою виявлення рівня роботи дошкільного закладу з підготовки дітей до навчання у школі та  усунення недоліків в роботі з цього питання.

Проводились різні форми роботи і з батьками, а саме:

 проведені консультації: «Особливості розвитку дошкільнят шостого року життя», «Формування самостійності у майбутніх школярів», «Ідеальний першокласник. Яким йому бути?», «Щоб дитина не загубилася у школі»;

   були запрошені представники ліцею для зустрічі з батьками майбутніх першокласників на батьківських зборах

 в старших групах оформлювались куточки з методичними рекомендаціями на тему «Дитина йде до школи».

       З метою якісної реалізації другого завдання щодо виховувати у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля,було проведено: педагогічну раду, консультації, індивідуальні консультації, колективні перегляди, а також районні методичні об`єднання  для вихователів – методистів та вихователів старших груп.

        В листопаді 2018 року  з метою підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення, було проведено теоретично-практичний семінар «Патріотичне  виховання, запорука розвитку свідомого суспільства»

У лютому 2019 року було проведено тематичне вивчення щодо сформованості рівня національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Встановлено, що вихователями старших груп № 4,7,10 проводиться планомірна робота із вдосконалення змісту, форм, методів роботи з проблем патріотичного виховання, здійснюється підвищення фахової та методичної компетентності педагогів, щодо виховання у дітей патріотичних почуттів. (колективні перегляди занять в  старшуй групі № 10: «Українські вечорниці»

З метою проведення змістовної роботи з дітьми у групах створенні відповідні умови: належне розвивальне середовище (іграшки, обладнання) і посібники (демонстраційний і роздатковий матеріал). Завдання щодо організації роботи з морально-патріотичного виховання педагоги вирішують комплексно у різних видах діяльності: заняття, бесіди, ігри, індивідуальне спілкування, моральні ситуації вибору, читання художніх творів (вірші про Україну) тощо. У національних куточках всіх старших груп в наявності зображення державних символів України, посуд, рушники, ляльки в національних костюмах. В кожній групі є книжкові куточки, центри сюжетно-рольових ігор, в процесі яких діти засвоюють норми людських взаємин, моральні цінності. Найкращі куточки в старших групах № 7, 10, також вихователі підтримують тісну співпрацю з батьками вихованців, використовуючи різні форми роботи: консультації, інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, «Дні відкритих дверей» з національно - патріотичного виховання.

Для якісної реалізації третього пріоритетного завдання щодо формування комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через різні види ігрової діяльності для надання методичної допомоги вихователям було проведено: семінар «Сучасні підходи до розвитку діалогічної мови дітей», педагогічна рада, консультації, колективний перегляд, що сприяло покращенню рівня обізнаності педагогів та науково-методичному зростанню їх педагогічної майстерності.

Всі ці заходи сприяли не тільки ознайомленню з сучасними вимогами до проведення занять з розвитку мовлення, а й підвищенню фахового рівня, професійної компетентності педагогів. Вихователі складали рекомендації батькам, розробляли комплексні, інтегровані заняття, виготовили нові посібники, дидактичні ігри, що сприяло кращому засвоєнню матеріалу з розвитку мовлення дітьми дошкільного закладу. Аналіз навчально-виховної роботи педагогічних працівників з удосконалення мовленнєвої компетенції дітей виконано на достатньому рівні загальний К≈0,90., це більше на 0,11 ніж у минулому році.

У листопаді 2018 року проведено тематичне вивчення щодо комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників, як головного ступеня компетентності. В результаті перевірки було встановлено, що велика увага приділяється плануванню та проведенню роботи з розвитку мовлення з дітьми молодшого віку групи № 1,8,9,12 Вихователі проводять різні форми роботи з малюками (бесіди, спостереження, заняття, дидактичні ігри, розглядання картин, опис іграшок) широко використовуючи ігрові методи та прийоми приділяють увагу індивідуальній роботі з дітьми.

Усі групи забезпечено дидактичними та програмно-методичними матеріалами, зокрема: сюжетними та предметними картинками, схемами для звукового аналізу, плакатами, художньою (дитячою) та методичною літературою з урахуванням віку та особливостям дітей, сюжетно-рольові та ігри драматизації до яких в наявності атрибути (шапочки, одяг тощо).

Моніторинг засвоєння знань дітей дошкільного віку в освітній лінії «Мовлення дитини» показує, що робота ведеться на достатньому рівні.

3. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази:

 Значна увага у розвитку дошкільного закладу приділяється поліпшенню та модернізації матеріально-технічної бази.

 

 

 

Матеріальна база закладу освіти складається з кабінету завідувача, кабінету вихователя-методиста та медичного кабінету, музичної зали, приміщення харчоблоку та пральні, 12 групових приміщення, господарських споруд. Усі приміщення закладу відповідають санітарно – гігієнічним нормам.

 

На  ділянках дошкільного закладу є групові майданчики, загальний фізкультурний майданчик, квітники, господарський майданчик, але є певні недоліки:

- потребує оснащення майданчиків обладнанням для ігор дітей (гойдалки, балансир, гірки);

- потребуює ремонту асфальтне покриття.

         Питання зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання коштів фонду сприяння розвитку навчального дошкільного закладу розглядалося на засіданні Ради дошкільного навчального закладу.

          Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків дошкільного навчального закладу, матеріально-технічна база значно покращилась, а саме:

- на харчоблоці замінено стіл, мийки;

-проводились заправка та ремонт картриджів;

- для здійснення освітньо – виховної діяльності з дітьми придбанно посібники для роботи з дітьми, проведено підписку періодичних видань «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Практика управління дошкільним закладом», 

- придбано миючі засоби для прання білизни та миття рук дітей;

-проведена робота з благоустрою території:  висаджено квіти, пофарбовано обладнання та павільйон, бордюри та дерева, відремонтовано відмостку закладу.

         Також проведено перевірку ізоляції електропроводки, вимірювання опору металевого зв'язку корпусів електроустаткуванні з основними заземленнями,  зроблена перевірка вентиляційних каналів, перезарядження та технічне обслуговування вогнегасників, проведено перевірку монометрів для підготовки теплової рамки та перевірку вагів статичного зважування.

Під час ремонтних робіт в червні 2019 року проведено косметичні ремонти  в усіх групах. Зроблено капітальний ремонт підлоги центрального коридору, ремонт сходинок в 1 групі. Але поряд з цим залишилися проблеми: потребує ремонту пральня закладу, заміна вікон у спальних молодших груп, оновлення спортивного обладнання  та  інших ігрових майданчиків.

 4. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

        Адміністрація дошкільного навчального закладу надала заявку на 2019рік до Управління освіти адміністрації Основ’янського району для виконання ремонту асфальту на території дошкільного закладу.Так у літній період 2019  були замінені 6 віконних отворів, придбано 40 кг. фарби, 26 подушок, бумагу для ксероксу.

        Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на загальних батьківських зборах та на сайті дошкільного закладу у розділі «Благодійні внески».

 5. Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними та медичними кадрами: Гречка Алла Миколаївна, завідувач, педагогічний стаж роботи –  35 років, стаж роботи на посаді – 16 років; освіта вища, закінчила Харківський державний університет імені Г.С.Сковороди, має вищу категорію та звання вихователь – методист.

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 20 педагогів, з них 12 мають вищу освіту,  та 26 осіб обслуговуючого персоналу.

Із загальної кількості педагогічних працівників, мають: - «спеціаліст вищої категорії»- 4, «спеціаліст першої  категорії»- 5, «спеціаліст другої категорії»-1, 11 кваліфікаційний розряд – 11.

В організації методичної роботи з педагогічними кадрами основним з завдань була організація роботи таким чином, щоб існувала позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога та передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

З метою підвищення кваліфікації педагоги закладу відвідували методичні об'єднання району, семінари - практикуми, майстер - класи, підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти.  

 6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Щомісячно ведеться контроль за санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу. Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках КЗ ХМЛ № 24. Згідно з трудовим стажем робітників надаються виплати за листами непрацездатності.

         Проведена санітарно – просвітницька робота: оформлений стенд для батьків та персоналу «Поради лікаря», проводилися бесіди з персоналом та батьками та санітарний мінімум з новими працівниками при прийомі на роботу.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

 Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

 Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» та на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Робота з цього питання ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом з охорони праці, протипожежної безпеки, охорони безпеки життєдіяльності дітей;

- навчально-виховна робота з дітьми з питань охорони безпеки життєдіяльності дітей;

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Зроблений  та обладнаний пожежний щит. Розроблено плани евакуації дітей в Гімназію № 12 на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Щоквартально проводилися тижні безпеки. У травні 2018 року був проведений День ЦО з евакуацією дітей.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та робітником з комплексного обслуговування будівлі проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки .

 Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

 Упродовж 2018/2019 навчального року велика робота була проведена щодо соціального захисту дітей, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх гідності.

Робота з питань соціального захисту дітей проводилася згідно вимог Закону України «Про охорону дитинства». На виконання наказу Управління освіти, наказу по дошкільному навчальному закладу від 28.08.2018 року № 40 «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитинства» забезпечено призначення громадським інспектором з охорони прав дитинства вихователя – методиста Турухіну Т.Ю.

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводилась згідно плану громадського інспектора, яка реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист, формування умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини.

У дошкільному навчальному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів, групових та індивідуальних консультацій.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально-виховного процесу, про що свідчать протоколи нарад при завідувачеві, загальних та групових батьківських зборів.

Державна політика щодо захисту прав неповнолітніх реалізовувалась за такими напрямками:

• забезпечення прав дитини на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист;

• створення умов для повноцінного фізичного, духовного розвитку кожної дитини.

Виконуючи Закон України «Про охорону дитинства», в дошкільному навчальному закладі  постійно ведеться облік дітей пільгових категорій; база оновлюється щоквартально; своєчасно подаються звіти про організацію роботи з дітьми пільгових категорій до Управління освіти адміністрації Основ`янського району Харківської міської ради. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу.

      У 2018/2019 навчальному році, громадським інспектором Турухіною Т.Ю., головою профспілкового комітету Катасоновою О.О., практичним психологом Спасських І.Є. та вихователями груп у вересні та січні, проводиться огляд умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення, дітей пільгових категорій, про що складено відповідні акти.

 Моральне та матеріальне стимулювання вихованців та працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

 З 01 червня до 31 серпня 2018 року у дошкільному навчальному закладі проведено оздоровлення дітей шляхом використання комплексу загартовуючих процедур за допомогою водних, повітряних факторів та харчування дітей свіжими овочами та соками. Безпосередньо у групах проводиться консультативна та роз’яснювальна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дошкільного закладу.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники дошкільного закладу отримали премію. Педагогічним та медичним працівникам закладу було надано щорічну відпустку з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту».

Стан дитячого травматизму

Упродовж 2018/2019 навчального року колектив дошкільного закладу приділяв значну увагу роботі з безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться достатня робота з цього питання.

У відповідності до діючих нормативно-правових документів ведеться необхідна документація. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року видавалися пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах, засіданнях Ради закладу. Були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування закладу, аналізувалася робота колективу з даних питань.

Для поліпшення обізнаності батьків на загальних та групових зборах розглядалися питання запобігання дитячого травматизму та кишкових захворювань; були проведені консультації для батьків. У батьківських куточках щомісячно оновлювалась інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, рекомендації для батьків щодо виховання у дітей відповідальності за свою безпеку.

У всіх групах вихователями оформлені куточки «Життя і безпека дитини» з достатньою кількістю матеріалу з безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, особистої безпеки. Проведено виставку дитячих робіт «Вогонь не іграшка», «Бережи своє життя», «Обережно на дорозі».

У вересні 2018 року в рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі відбулися тренування з евакуації персоналу і дітей з приміщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, також було запрошено представників пожежної служби та пожежна машина, де діти мали змогу ознайомитесь з роботою пожежників та техніки, також проведено розвагу «Вогонь нам друг чи ворог», на яку були запрошені батьки вихованців.

28 листопада 2018 року дошкільний заклад приймав участь у міському конкурсі з цивільного захисту та посів ІІ місце.

2019 року у травні в рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності проведені такі заходи: заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо, бесіди за цими темами, сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі ігри з даної тематики із залученням працівників Державної пожежно – рятувальної частини. За результатами проведення Тижня безпеки були визначені педагоги старших груп, які провели показові заняття та розваги з безпеки життєдіяльності на тему: «Небезпечні сірники», «Хто такий незнайомець», «В країні дорожніх знаків».

Вся робота була направлена на засвоєння дітьми знань та навичок з різних видів безпеки життєдіяльності:

  дотримання заборонних та наказових правил поведінки з пожежної безпеки;

 правильне користування пішохідним переходом, знання й дотримання правил безпечної поведінки в транспорті та на дорозі;

  дотримання навичок безпечної поведінки в природному середовищі;

  вміння елементарно піклуватися про власне здоров’я ;

  дотримання правил користування гострими, ріжучими та гарячими предметами;

  усвідомлення, що спілкування з незнайомцями може становити загрозу для життя й особистої безпеки;

 знання прізвища та домашньої адреси, а також телефонних номерів служб екстреної допомоги.

Велика увага приділялася контрольно-аналітичній діяльності з питань безпеки життєдіяльності дітей. Упродовж року проводилось вибіркове вивчення щодо системи роботи з дітьми та батьками з даного питання.

Але ця робота потребує вдосконалення, більш уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більш практичних завдань для вироблення моделі поведінки  в надзвичайних ситуаціях. 

Упродовж 2018/2019 навчального року не зафіксовано жодного  нещасного випадку під час навчально – виховного процесу та в побуті.

 7. Медичне обслуговування вихованців

 У своїй роботі медичний персонал керувався діючим законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснювався постійний контроль за станом здоров’я дітей, організацією загартування та фізкультурних занять в залі, на прогулянці, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОНМС України. Медичний персонал систематично проводили санітарно-просвітницьку роботу серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі впродовж 2018/2019 навчального року здійснювала сестра медична старша Мельничук Л.М.

Дошкільний заклад має медичний блок в якому є медичний кабінет,  приміщення для проведення профілактичних щеплень, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями та кімнату для антропометричних вимірювань. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, оснащені та забезпечені необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Згідно з річним планом дошкільного навчального закладу проводилась санітарно-просвітницька робота серед працівників закладу та батьків. Сестра медична старша надавала інформацію з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування. Для батьків та учасників освітньо-виховного процесу проводились консультації медико - просвітницького спрямування, оформлювались інформаційні стенди та куточки здоров'я. Ці питання розглядалися на різних педагогічних заходах, нарадах при завідувачеві, зборах трудового колективу, виробничих нарадах та батьківських зборах.

Планові антропометричні вимірювання дітей - групи раннього віку - 1 раз на місяць, дошкільні групи – 1 раз на квартал. Діти старших груп проходили повну диспансеризацію навесні.

 8. Організація харчування дітей у навчальному закладі

 Харчування дітей в протягом 2018/2019 навчального року в  дошкільному навчальному закладі, здійснюється на підставі діючих нормативних документів, які регламентують діяльність закладу щодо цього питання.

У дошкільному навчальному закладі було встановлено 3-х разове харчування. Батьки, згідно із п.5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» сплачували за харчування дитини у дошкільному закладі 60%, решта виділялась з міського бюджету. Батьки дітей з багатодітних сімей отримували знижку по оплаті за харчування у розмірі 50% (16 дітей з 9 багатодітних родин), а батьки дітей з малозабезпечених сімей (5 дітей), діти - інваліди (2 дітей) та діти учасників АТО (6 дітей) були звільнені від оплати.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та змін до неї. Діти одержують 3х разове харчування при 9 годинному перебуванні в дошкільному закладі. 

В дошкільному закладі упродовж 2018/2019 навчального року проводилась систематична і планомірна робота, зокрема: організовувалось безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку). Щодня на кожний наступний день відповідно до картотеки страв, наявності продуктів харчування та продовольчої сировини та з урахуванням затвердженого Держпродспоживслужбою примірного двотижневого меню на відповідний період року складалось меню-розклад.

В дошкільному закладі здійснювався щоденний контроль за організацією харчування дітей сестрою медичною старшою Мельничук Л.М. і завідувачем Гречкою А.М. Результати фіксувалися в картках контролю та аналітичних довідках, наказах та доводились до відома працівників на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьків на групових та загальних батьківських зборах. На основі результатів контролю проводилась індивідуальна робота з усіма категоріями працівників: семінари, практичні заняття, відкриті покази організації харчування в групах.

Кожного дня, сестрою медичною старшою проводився огляд працівників харчоблоку на відсутність гнійничкових захворювань, з фіксуванням у Журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролювалося проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів відповідно до чинного законодавства.

Систематично проводилась інформаційно - роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування у сім’ї. Питання раціонального харчування дітей включалися у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядалися на загальних зборах колективу, виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві, висвітлювалися в інформаційних куточках та на сайті закладу. Один раз на квартал з працівниками дошкільного закладу проводилось тестування на знання «Інструкції з організації харчування (зі змінами)».

 9. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

 У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота дошкільного навчального закладу і сім’ї: загальні збори колективу та батьків або осіб що їх замінюють, засідання Ради закладу, групові батьківські збори, групові та індивідуальні консультації, змінна інформація в куточку для батьків, презентація папок – пересувок з безпеки життєдіяльності, з патріотичного виховання  та мовленнєвого розвитку, залучення батьків до участі в спортивних змаганнях, виставках, обладнання ігрових зон, підготовка до дитячих свят, допомога у благоустрої приміщень закладу.

Слід відмітити, що в цьому навчальному році форма проведення групових батьківських зборів змінилась: вони стали проводитись в інтерактивному ключі, майже усі питання заздалегідь готують та освітлюють батьки, а вихователь, педагог на цих зборах виступає партнером, а не керівником. Прийняті рішення стали конкретними, реальними для виконання, цікавими та корисними для батьків.

Батьки в свою чергу, намагалися допомогти організувати життя дітей ще краще, були союзниками та партнерами. В усіх групах протягом року активно працювали батьківські трійки. Дошкільний заклад отримував допомогу від батьків у виготовленні костюмів, атрибутів до свят, декорацій; у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях та придбання твердого та іграшкового інвентарю. Але це питання потребує подальшої роботи.

У дошкільному навчальному закладі створена Рада дошкільного навчального закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків, до складу якої входять працівники дошкільного навчального закладу, члени батьківських комітетів груп. Головою Ради обрано Зубарєву Людмилу Вікторівну, яка на засіданнях порушувала питання удосконалення освітньо - виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в дошкільному закладі, використання та надання благодійної допомоги. Так упродовж 2018/2019навчального року відбулося 4 засідання Ради дошкільного навчального закладу, обраної на загальних зборах колективу та батьків у вересні 2019 року. За сприяння членів Ради дошкільного закладу створено фонд сприяння розвитку дошкільного навчального закладу. На засіданнях Ради дошкільного навчального закладу розглядалися питання:

- організації виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

- результативність освітньо-виховного процесу;

-  охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій;

- стан медичного обслуговування у дошкільному навчальному закладі та аналіз  захворюваності;

- організація харчування: про результати громадського контролю за якістю харчування; про результативність навчально-виховної роботи з виховання культурно-гігієнічних навичок;

- зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання коштів фонду сприяння розвитку навчального дошкільного закладу.

 10.Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

 Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян»,  Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів Управління освіти Харківської міської ради № 037/08-19 від 21.06.06 р., в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті дошкільного закладу.

За минулий 2018/2019 навчальний рік 56 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 4 – з уточнення режиму роботи дошкільного навчального закладу, правил електронної реєстрації та переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до дошкільного навчального закладу. Порушені питання розглянуті, надані відповіді, проведено консультативну допомогу. Про всі звернення та прийняті рішення проінформовано Управління освіти.

Шановні батьки, колеги! Я щиро вдячна Вам за плідну роботу з покращення умов щодо навчання та виховання дітей у 2018/2019 навчальному році.

У зв'язку зі складанням проекту річного плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік хочу висловити прохання до всіх присутніх щодо надання своїх пропозицій з вдосконалення роботи дошкільного навчального закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу.

 

Дякую за увагу!